Quantum Media Creatives SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o maniera integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului e-theatrum.com, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Vă rugăm să parcurgeți această Politică și să ne adresați orice solicitare de detalii la datele de contact menționate mai jos.

Totodată, această Politică promovată de Quantum Media Creatives SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și conditiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul e-theatrum.com

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Quantum Media Creatives SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor comercializate de către Quantum Media Creatives SRL.

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

– de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

– de acces la datele dvs. cu caracter personal;

– de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;

– de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

– de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

– de a vă adresa Justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către noi prin accesarea formularului de contact la adresa blogcd@yahoo.com.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea catre Quantum Media Creatives  SRL a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens, folosind canalul specificat mai sus.

În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Quantum Media Creatives SRL care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informatii necesare, după caz.

De asemenea, puteți să vă opuneți oricând, din motive întemeiate și legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către Quantum Media Creatives SRL, cu excepția cazului în care există prevederi legale contrare.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politica garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Durata prelucrării datelor va fi determinate, în general, de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, Quantum Media Creatives SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Vă rugăm să verificați, la fiecare utilizare a website-ului nostrum, prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Quantum Media Creatives SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.